• Välkommen till Skaradjäknarnas förening!

    För dem som tagit studenten på Skara högra allmänna läroverk/Katedralskolan står Skaradjäknarnas förening öppen.

    - Mer information
  • Välkomna till Djäknedagen den 30 maj 2015

    Information och program

    - Mer information

Skara

Skara-avdelningen.
Ordförande Per-Åke Sahlberg

Mer information

Göteborg

Göteborgsavdelningen
Ordförande Peter Hasselström

Mer information

Stockholm

Stockholmsavdelningen
Ordförande Birgit Hallerfors

Mer information

Om Skaradjäknarna

För dem som tagit studentexamen på Skara högre allmänna läroverk /Katedralskolan står Skaradjäknarnas förening öppen.

Föreningen, som grundades 1916, har ca 2000 medlemmar. Skaradjäknarna har avdelningar med aktiviteter på fyra olika orter: Stockholm, Göteborg och Skara.

Syftet med Skaradjäknarnas förening är att bevara och stärka känslan av samhörighet med dem som genom åren gått igenom en gymnasieutbildning i Skara. Beteckning djäkne används numera främst av elever vid traditionsbärande gymnasier som Katedralskolorna i Skara och Uppsala.

 

 

Tidningen Skaradjäknen

Vår tidning Skaradjäknen kommer ut två gånger per år - vår och höst.

Mer information

Vår grupp på Facebook

Gå gärna in på vår Facebooksida

Mer information